Bli medlem!

Takk for at du vil bli medlem i Nasjonalt støttegruppenettverk, NSN!

NSN ivaretar erfaringene til overlevende og etterlatte ved kriser, ulykker, katastrofer og traumatiske hendelser ved å

1) tilrettelegge for gjensidig støtte og hjelp og

2) innhente overlevende og etterlattes erfaringer, både når krisen er akutt og på lang sikt, og arbeide for bedre helsetjenester, oppfølging, erstatningsordninger, økonomi, etterforsking, gransking og forebygging.

NSN har to typer medlemskap

 

MEDLEM: For deg som har opplevde å være overlevende og/eller etterlatt

STØTTEMEDLEM: For deg som støtter NSN og vårt formål

 

Støttegrupper, stiftelser, FB-grupper, nettverk o.l. som representerer overlevende og etterlatte kan også bli medlem og støttemedlem, men ikke via dette skjemaet. De betaler ikke kontingent og registreres manuelt.

Alle andre bedrifter, stiftelser og organisasjoner som vil støtte NSN med gave, sponsoravtale o.l. tar kontakt direkte og registreres manuelt.

 

Powered by Cornerstone