Bli medlem i AFS Norge

 

 

Som medlem i AFS Norge bidrar du til at AFSere og vertsfamilier får en unik interkulturell opplevelse de aldri vil glemme. Du er med på å skape aktive globale medborgere, som igjen er bidragsytere til en mer fredelig og rettferdig verden. Gjennom medlemskapet får du nyhetsbrev fire ganger i året, og du får mulighet til å delta på en rekke spennende arrangementer både nasjonalt og internasjonalt. 

Vi er en demokratisk medlemsorganisasjon, og det er medlemmene som eier organisasjonen. Gjennom ditt medlemskap får du innflytelse, og du får være med å bestemme. I tillegg bidrar du også økonomisk, og til at vi får større politisk gjennomslagskraft i saker som er viktig for oss - som eksempelvis i å legge til rette  at flere får kunne ta del i interkulturelle utvekslingsprogrammer.

 

Powered by Cornerstone