Evangeliet til nye generasjoner!

Hver skoledag får elever på Tryggheim Forus høre om Jesus!

Les mer om skolen vår, hva som kjennetegner oss, og skolens visjon.

 

Vær med og gi evangeliet til kommende generasjoner!

Takk for at du vil støtte oss!

Tryggheim Forus får 85% statstilskudd i forhold til hva offentlig skole bruker til drift. I tillegg får vi litt til bygg/eiendom - på langt nær hva det koster.

Vi er derfor svært takknemlige for gaver!

Har du ikke anledning til å gi penger, er vi like fullt avhengige av alle som tenker på og ber for skolen!

 

Gud elsker en glad giver

2. Kor 9,7
Powered by Cornerstone