Tryggheim Forus til nye generasjoner!

Ønsker du å heller gi et enkeltbeløp? 
Trykk her

Takk for at du vil støtte oss!

Kristne skoler er bra for elever, foreldre, studenter og for samfunnet fordi:

- Gir dannelse basert på et kristent menneskesyn, et helhetlig kristent syn på verden og livet, og kristen tro og etikk. ​

- Mindretallsskoler som bidrar til å motvirke ensretting​

- Setter fokus på viktige menneskeretter som trosfrihet, ytringsfrihet og foreldrerett.​

- En hjelp til foreldre som ønsker en kristen oppdragelse for sine barn. Foreldrene har både rett til og ansvar for å velge hvilket livssyn som skal prege den oppdragelse og undervisning som barna deres får, både i og utenfor hjemmet. 

​- Gir elever og studenter et møte med et helhetlig kristent verdensbilde og et kristent menneskesyn. Dette gir en god plattform for å forstå seg selv og verden omkring. Det at skolen er tydelig på hvilken påvirkning den gir, gir elever, studenter og foreldre et godt utgangspunkt for å reflektere rundt den og ta selvstendige avgjørelser. 

​- Gir elevene kunnskap om kristen tro og innsikt i kristent liv.​

- Kristne skoler utdanner mennesker til gode samfunnsbyggere, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Skolene står for og formidler en moral som setter nestekjærlighet, respekt og forvalteransvar i sentrum, og de formidler at livet har mening og håp. 

Kristne skoler er viktige for demokratiet og ivaretagelse av minoritetsrettigheter. Det er viktig for samfunnets og demokratiets sunnhet at det finnes alternativer til majoritetsskolen, at religionsfrihet, ytringsfrihet og foreldrerett blir løftet fram i en konkret sammenheng.​

 

Kjære venner! Dersom dere har syn for dette, så utfordrer vi dere til å bli med på å ta et økonomisk krafttak for skolen vår. Vi trenger økonomisk støtte til driften og vi trenger å kjenne på at vi har støttespillere der ute.

Takk for at vi kan regne med den enkelte av dere!

 

 

Les mer om skolen vår, hva som kjennetegner oss, og skolens visjon.

 

Hver skoledag får elever på Tryggheim Forus høre om Jesus! Vær med og gi evangeliet til kommende generasjoner!

 

 

Tryggheim Forus får 85% statstilskudd i forhold til hva offentlig skole bruker til drift. I tillegg får vi litt til bygg/eiendom - på langt nær hva det koster.

Vi er derfor svært takknemlige for gaver!

Har du ikke anledning til å gi penger, er vi like fullt avhengige av alle som tenker på og ber for skolen!

 

Gud elsker en glad giver

2. Kor 9,7
Powered by Cornerstone