Bli fast giver for Kvitsund Gymnas under. 

Hjertelig takk for økonomisk støtte til skolen. 

Powered by Cornerstone