Misjonspartner utland

Støtt vårt arbeid i Bangladesh, Sør-Afrika, Israel, India og Mosambik ved å bli misjonspartner hos oss.

 

Bangladesh: Vi støtter 16 «bønnekvinner» som reiser ut til ulike landsbyer og underviser / evangeliserer blant bengalikvinner. De arrangerer også årlige konferanser til inspirasjon og utrustning for kvinner ute i distriktene. Vårt Regionale arbeid i Telemark har et spesielt ansvar for dette prosjektet.

 

Sør-Afrika: Her er vi koblet på Tryphina og Surprise Sithole sin menighet i Nelspruit, Vi har i 3 år bidratt inn i den årlige kvinnekonferansen de arrangerer. I tillegg støtter vi barnehusene de driver utfra menigheten, utdeling av julegaver til barna, m.mer. Vi fikk også gleden av å gi penger til nytt kjøkkenutstyr av ulikt slag og også til renovering av hus som var helt nedslitt. Misjonærene som arbeider med barna hadde et sterkt ønske om å kunne ta barna med på ferie noen dager. Gleden var stor da vi sa vi gjerne ville være med å støtte dem slik at de kunne ta barna med på en liten ferietur!

Israel: Vi støtter arbeidet til Ariel Frøytland "Lev Leman Israel" (Med hjerter for Israel). De deler ut nødhjelp (mat, klær, toalettsaker m.m) til nødlidende og fattige i landet. De som kommer til Israel fra Øst-Europa og Afrika er ofte analfabeter og meget fattige. Disse støttes med stipender til ulike utdanninger og slik får barna en utdannelse og kan etterhvert forsørge seg selv og familien.
Vi støtter også kvinnekonferansen "Arise Deborah" som arrangeres hvert år av Rania Sayegh i Nasaret for arabere og jøder.
Bønnehuset Jerusalem House of Prayer for all Nations i Jerusalem som drives av Kate og Tom Hess har 24/7 bønn for Israel og nasjonene - vi besøker dem med grupper hver gang vi er i Israel og feirer Shabbat sammen. Vi støtter dem med donasjoner og bønn. Rachel og Avner Boskey i Beersheba har "misjonærundervisning" av messianske jøder og har en husmenighet i Beersheba - begge disse bidrar vi med støtte til.

India: Vi støtter slumarbeidet til YWAM i New Dehli og en norsk misjonær i landet. For Kvinner i Nettverk India betaler vi alle utgifter til en årlig kvinnekonferanse som holdes for kvinnelige misjonærer i Nord India.

Mosambik: Vi bidrar med støtte til IRIS Ministry sitt arbeid i Pemba. I tillegg arrangerer vi kvinnekonferanser og gir inn til ulike prosjekter som trenger hjelp. Vi har tidligere vært med å bygge brønner, bygd bakerovn, sendt container med varer med verdi på mange hundre tusen kroner, medisinsk utstyr, delt ut klær og leker, osv.

Kontakt oss

Postboks 2503
4678 KristiansandFølg oss på

  

 
Powered by Cornerstone